SLIM INRICHTEN VAN SAFETY MANAGEMENT

Veiligheid is een van de belangrijkste behoeften van de mens. Een veilige werkomgeving is dan ook een voorwaarde om te kunnen presteren. De diensten van Trium sluiten aan op verschillende veiligheidsbehoeften. Van praktische training op het gebied van brandveiligheid en bedrijfshulpverlening tot de installatie van camerasystemen om de veiligheid en de beveiliging te ondersteunen. Trium biedt inzicht in mogelijke gevaren en risico’s in de werkomgeving en ontwikkelt hiervoor concrete oplossingen.

DE DIENSTEN VAN TRIUM SAFETY

BEDRIJFSHULPVERLENING EN BRANDVEILIGHEID

Een goede voorbereiding op eventuele brandmeldingen en calamiteiten is een eerste vereiste om snel en gedecideerd controle over de situatie te krijgen. Daarbij moet u blindelings kunnen vertrouwen op uw bedrijfshulpverleners.


Trium beschikt over ruime kennis van- en ervaring met brandpreventie en bedrijfshulpverlening. De toegevoegde waarde wordt gevonden in praktijkgerichte en gebouwgerelateerde training en advies op basis van de geldende wet- en regelgeving.

Wat wij voor u kunnen betekenen:

  • Trainingen bedrijfshulpverlening
  • Opstellen ontruimingsplannen
  • Organiseren, begeleiden en toetsen ontruimingsoefeningen
  • Cursus AED (inclusief levering, onderhoud en training)

Lees meer op http://www.jmtrainingen.nl voor alle informatie over het verbeteren van uw Bedrijfshulpverlening en Brandveiligheid. Een offerte kunt u gemakkelijk aanvragen op de website van Trium via de Contactpagina.

SAFETY SCAN

EDe Safety scan brengt de huidige en wenselijke veiligheidssituatie in kaart, inclusief het traject om tot de gewenste situatie te komen. Trium inventariseert gevaren binnen uw organisatie met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van medewerkers en gasten. Zowel binnen het pand als in de nabije omgeving. In het onderzoekstraject wordt een risico-inschatting gemaakt van mogelijke gevaren, waarbij kritisch gekeken wordt naar de urgentie, het risico op processtagnatie en de impact bij daadwerkelijke stagnatie.


Aan de Safety scan kan een Plan van Aanpak worden gekoppeld. Hierin staan de maatregelen tegen geconstateerde risico’s en de realisatietermijn aangegeven.

CCTV-CAMERASYSTEMEN

Met bewakingscamera’s houdt u toezicht op een gebouw, gebied of (groepen) mensen. Er zijn verschillende doelen voor cameratoezicht, zoals handhaving van de openbare orde, veiligheid en beveiliging. Trium levert kwalitatief hoogwaardige camerasystemen van GeoVision. Tevens zorgt Trium voor de installatie, de test-runs en de evaluatie.