ANDERS DENKEN IN FACILITY MANAGEMENT

De experts van Trium leveren diensten die gericht zijn op de praktijk van facilitaire dienstverlening. Met processcans en analyses geven ze u overzicht en inzicht. Het maakt helder hoe de ondersteunende diensten functioneren. Wat gaat goed en waar kan het beter? Waar moet het anders? En hoe dan? Bij facilitaire vraagstukken zoekt Trium naar de oorzaak achter de oorzaak. De uitkomsten bieden handvaten om verder te gaan, anders te denken en vernieuwend te handelen.

DE DIENSTEN VAN TRIUM FACILITY

FACILITY SCAN

De Facility scan van Trium onderzoekt, analyseert en biedt oplossingen voor knelpunten in de mechaniek van uw operationele facilitaire processen.


Het analyseren en doorlichten van ondersteunende processen door Trium geeft antwoord op de vragen: Waar staan we? Wordt er gedaan wat wordt gevraagd? Wordt dit vervolgens zo effectief mogelijk georganiseerd? Wat dient er te gebeuren om slagvaardiger te zijn?

Facilitaire processen dienen mee te bewegen met koersveranderingen in de organisatie. Sterker nog, de ondersteunende processen zouden steeds een stap vooruit moeten lopen op bedrijfsmatige veranderingen. Niet anticiperen, maar vooruitzien. Trium kan u hierbij optimaal ondersteunen.

SCAN FACILITAIR CONTRACT

Trium controleert en monitort of afgenomen diensten en producten conform de contractuele overeenkomst worden geleverd en of de afgesproken kwaliteit structureel door de facilitair leverancier wordt nagekomen. Dit gebeurt door middel van een kwaliteitsaudit, waarbij wordt vastgesteld of deze afgesproken kwaliteit gelijk loopt met de uitgevoerde kwaliteit.


Om informatie te verzamelen wordt de gehele procesgang doorgelicht. Van het plaatsen van bestellingen tot aan de daadwerkelijke levering van het product, of vanaf de melding van een incident tot aan het moment waarop de leverancier aangeeft dat deze is verholpen.

Trium signaleert en rapporteert eventuele discrepanties en biedt zodoende de mogelijkheid scherper te sturen op bestaande facilitaire contracten.